หน้าหลัก | ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | แผนที่ตั้งโรงเรียน | ทำเนียบบุคลากร  

การติดตาม ตรวจเยี่ยม โรงเรียนมาตรฐานสากล ScQA รุ่นที่ 3

โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา รับการติดตาม ตรวจเยี่ยม และเป็นพี่เลี้ยง โรงเรียนมาตรฐานสากล ScQA รุ่นที่ 3

จากคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561

คลิกที่นี่เพื่อชมรูปภาพวันที่ : 2018-11-27 14:27:13

 

โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
58 หมู่ 3 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร