หน้าหลัก | ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | แผนที่ตั้งโรงเรียน | ทำเนียบบุคลากร  

กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี-สามัญรุ่นใหญ่ ม.1-ม.3 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยาจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 9 - 11 มกราคม 2561 เป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ณ ค่ายลูกเสือครูเชียร อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จากกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมครั้งนี้ นับเป็นโอกาสที่ดี สำหรับการฝึกให้ลูกเสือ-เนตรนารี มีความอดทน มีระเบียบวินัย รู้จักช่วยเหลือตนเอง ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพวันที่ : 2019-01-12 10:37:44

 

โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
58 หมู่ 3 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร