หน้าหลัก | ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | แผนที่ตั้งโรงเรียน | ทำเนียบบุคลากร  

ประกาศกำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 1/2562

ประกาศโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 22-23 และ 25-27 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

>>>>>>>>>ประกาศรับสมัคร<<<<<<<<<วันที่ : 2019-02-26 09:10:41

 

โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
58 หมู่ 3 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร