หน้าหลัก | ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | แผนที่ตั้งโรงเรียน | ทำเนียบบุคลากร  

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ล./57-ข

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ล./57-ข    

ดาวน์โหลดเอกสาร>>>>>>

1. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 216ล./57 - ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหวโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2.เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3. การแบ่งงวดงานงวดเงิน

4. แบบรูปอาคาร 216 ล/57 ข. ในเขตแผ่นดินไหว

5. ปร.4-6 ไฟล์ excel

6. แบบโต๊ะเก้าอี้ ตามแบบ มอก.วันที่ : 2019-02-27 07:22:47

 

โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
58 หมู่ 3 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร