หน้าหลัก | ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | แผนที่ตั้งโรงเรียน | ทำเนียบบุคลากร  

โครงการกิจกรรมปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562

โครงการกิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนเข้าใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 8-11 พฤษภาคม 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนก่อนการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 1/2562

คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพวันที่ : 2019-06-15 11:32:44

 

โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
58 หมู่ 3 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร