หน้าหลัก | ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | แผนที่ตั้งโรงเรียน | ทำเนียบบุคลากร  

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนสู่การวิพากษ์งานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน

โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยาได้จัดให้ครูได้มีการนำเสนองานวิจัยในชั้นเรียน ในวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา โดย ดร.ประพจน์ แย้มทิม ผู้อำนวยการโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย ได้ให้เกียรติมาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ วิพากษ์งานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน และนายไกรรัฐ สว่างเดือน ผู้อำนวยการโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยาให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

คลิกดูภาพกิจกรรมวันที่ : 2014-10-17 11:31:35

 

โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
58 หมู่ 3 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร