หน้าหลัก | ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | แผนที่ตั้งโรงเรียน | ทำเนียบบุคลากร  

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรี วงโยธวาทิตชุดกลาง ประจำห้องปฏิบัติการดนตรี โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรี วงโยธวาทิตชุดกลาง ประจำห้องปฏิบัติการดนตรี โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สนใจโทรสอบถามรายละเอียดที่เบอร์โทรศัพท์ 0-3486-9665

1. แบบ บก.06 /รายการครุภัณฑ์ดนตรี

2. รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ดนตรี วงโยธวาทิตชุดกลา

3. ราคากลาง

4. ประกาศโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรี วงโยธวาทิตชุดกลาง ประจำห้องปฏิบัติการดนตรี โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

5. เอกสารประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรี วงโยธวาทิตชุดกลาง ประจำห้องปฏิบัติการดนตรี โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)วันที่ : 2019-08-13 11:02:19

 

โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
58 หมู่ 3 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร