หน้าหลัก | ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | แผนที่ตั้งโรงเรียน | ทำเนียบบุคลากร  

อบรมทักษะอาชีพ

เมื่อวันจันทร์ที่ 26  สิงหาคม  2562 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยาร่วมกับศูนย์การเรียนรู้วิจัย บริการวิชาการแก่สังคม บ้านสารภี ตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้อย่างยั่งยืนและสร้างรายได้ให้กับตนเอง โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณลุงสุชล สุขเกษม ประธานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เป็นผู้ให้ความรู้กับเด็กๆในด้านต่างๆ อาทิเช่น การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  การเลี้ยงไก่ไข่หลุม  การเลี้ยงไข่ตะกร้า การเลี้ยงกุ้งกุ้งกรามในร่องสวนมะพร้าว  เป็นต้น   หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ คณะครูและเด็กๆได้เดินทางไปทัศนศึกษา อุทยานพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยและตลาดน้ำอัมพวา เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมและสัมผัสถึงวิถีชีวิตชุมชนก่อนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ  คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพกิจกรรมวันที่ : 2019-09-12 16:42:04

 

โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
58 หมู่ 3 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร