หน้าหลัก | ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | แผนที่ตั้งโรงเรียน | ทำเนียบบุคลากร  

ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการปฎิทินวิชาการประจำปีการศึกษา 2/2562

แจ้งจากงานวัดผลและประเมินผล นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ได้ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ที่มีผลการเรียน "0","ร","มส" และ "มผ" ให้มาสอบแก้ตัวช่วงที่ 1 วันที่ 13-18 มีนาคม 2563 และช่วงที่ 2 วันที่ 19-25 มีนาคม 2563 ส่วนนักเรียนชั้น ม.1, ม.2 , ม.4 และ ม.5 ให้สอบแก้ตัวในช่วงเปิดเทอม

เอกสารแนบ

 วันที่ : 2020-03-04 16:25:02

 

โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
58 หมู่ 3 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร