หน้าหลัก | ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | แผนที่ตั้งโรงเรียน | ทำเนียบบุคลากร  

ประกาศยกเลิกการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประกาศยกเลิกการรับสมัครนักเรียนใหม่ ในวันที่ 21-25 มีนาคม 2563 เนื่องด้วยสถานการณ์โรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563 

เอกสารแนบวันที่ : 2020-03-18 09:43:11

 

โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
58 หมู่ 3 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร