หน้าหลัก | ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | แผนที่ตั้งโรงเรียน | ทำเนียบบุคลากร  

ประกาศรายชื่อ ผู้กรอกใบสมัคร ทางออนไลน์ ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2563

โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ประกาศรายชื่อ ผู้กรอกใบสมัคร ทางออนไลน์ ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 หากผู้สมัครไม่สะดวกในการเดินทางมาสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียน สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ และส่งหลักฐานเอกสารทางไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียน) ได้จนถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

รายชื่อผู้กรอกออนไลน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

รายชื่อผู้กรอกออนไลน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4

 วันที่ : 2020-05-05 21:37:37

 

โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
58 หมู่ 3 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร