หน้าหลัก | ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | แผนที่ตั้งโรงเรียน | ทำเนียบบุคลากร  

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงในสถานศึกษา ผู้ประสงค์สมัครสามารถยื่นและกรอกใบสมัคร ณ ห้องบุคคล โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม ถึง วันที่ 5 มิถุนายน 2563 ในเวลาราชการ

ดาวน์โหลดเอกสารแนบวันที่ : 2020-05-26 10:57:34

 

โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
58 หมู่ 3 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร