หน้าหลัก | ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | แผนที่ตั้งโรงเรียน | ทำเนียบบุคลากร  

แจ้งเลขประจำตัวนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา

แจ้งเลขประจำตัวนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 และย้ายเข้า ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น      ม.1/1          ม.1/2              ม.1/3

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ม.4/1           ม.4/2             ม.4/3

นักเรียนย้ายเข้า ม.2,3,5,6วันที่ : 2021-05-31 13:01:37

 

โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
58 หมู่ 3 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร