หน้าหลัก | ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | แผนที่ตั้งโรงเรียน | ทำเนียบบุคลากร  

การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาชัย ดำเนินการ
ฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 ให้กับนักเรียนชั้น ม.1- 6 ณ หอประชุม และห้องโสตฯโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโควิด 19 และเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 แบบ On Site 
โดยนางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผอ.สพม.สค.สส. และนายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ ตัวแทน อบจ.สมุทรสาคร
ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนในครั้งนี้ด้วย 


วันที่ : 2021-10-22 17:14:45

 

โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
58 หมู่ 3 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร