หน้าหลัก | ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | แผนที่ตั้งโรงเรียน | ทำเนียบบุคลากร  

การเตรียมความพร้อมเปิดเรียน 2/2564

เมื่อวันที่ 27-28 ตุลาคม 2564  ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด บริเวณโรงเรียน ห้องเรียนต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564


วันที่ : 2021-10-31 12:08:08

 

โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
58 หมู่ 3 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร