หน้าหลัก | ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | แผนที่ตั้งโรงเรียน | ทำเนียบบุคลากร  

การสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ได้จัดให้มีการสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ของนักเรียนขึ้น ภายในวันที่  22 – 24 ก.ค. 2557วันที่ : 2014-09-11 11:09:02

 

โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
58 หมู่ 3 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร