หน้าหลัก | ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | แผนที่ตั้งโรงเรียน | ทำเนียบบุคลากร  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกนักการภารโรงและแม่บ้าน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกนักการภารโรงและแม่บ้าน ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อมาสอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ตามวันและเวลาดังกล่าว หากไม่มาสอบในวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์วันที่ : 2022-10-04 18:09:11

 

โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
58 หมู่ 3 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร