หน้าหลัก | ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | แผนที่ตั้งโรงเรียน | ทำเนียบบุคลากร  

ครูโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา กลุ่มสาระสังคมศึกษาและวิทยาศาสตร์ ได้รับการนิเทศการสอน

ครูโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา กลุ่มสาระสังคมศึกษาและวิทยาศาสตร์ ได้รับการนิเทศการสอน จาก ศน.พิสมัย บุตรฉ่ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 นายจรินทร์ ฤทธิเดช หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ และหัวหน้ากลุ่มสาระ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ตามนโยบายโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-Net 2557 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมวันที่ : 2015-01-27 00:37:09

 

โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
58 หมู่ 3 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร