หน้าหลัก | ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | แผนที่ตั้งโรงเรียน | ทำเนียบบุคลากร  

ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครู

ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครู และผู้เรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สพม.36 อ.เมือง จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 13 - 16 สิงหาคม 2557 โดยท่านผู้อำนวยการไกรรัฐ สว่างเดือน และรองผู้อำนวยการวิภา ภูต้องใจพร้อมด้วยคณะครู

คลิกดูภาพกิจกรรมวันที่ : 2014-09-11 11:13:19

 

โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
58 หมู่ 3 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร