หน้าหลัก | ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | แผนที่ตั้งโรงเรียน | ทำเนียบบุคลากร  

บรรยากาศการรับสมัครนักเรียนวันแรก

โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ได้มีการเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อ ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 20 - 24 มีนาคม 2558 มีนักเรียนมาสมัครเข้าเรียนต่ออย่างต่อเนื่อง

ภาพบรรยากาศการรับสมัครวันที่ : 2015-03-21 12:49:58

 

โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
58 หมู่ 3 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร