Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

หน้าหลัก | ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | แผนที่ตั้งโรงเรียน | ทำเนียบบุคลากร  

   เพลงโรงเรียน

มาร์ชแสดขาว
 
คำร้อง : นายสุภัทร  หงสพันธ์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน
 
สีแสดขาว โบกพลิ้วปลิวไสว ลูกพันท้าย เกรียงไกรอาจหาญ
รักเกียรติ รักศักดิ์ศรี วิชาชาญ เก่งทุกด้าน ประพฤติดี มีวินัย
 
พวกเรา ลูกพันท้าย นรสิงห์  ทั้งชายหญิง ร่วมใจกัน ไม่หวั่นไหว
สามัคคี เข็มแข็ง แกรงเกินใคร ลูกพันท้าย ล้วนมีใจ นักกีฬา
 
สีแสดขาว สวยเด่น สดใส  ท่านพ่อเกรียงไกร ลูกหญิงชาย ท่านช่วยรักษา
ขอให้คำมั่น ขอปฏิญญา ข้าจะรักษา ความดี เท่าชีวิต
ข้าจะรักษา... ความดี... เท่าชีวิต
 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
58 หมู่ 3 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร