หน้าหลัก | ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | แผนที่ตั้งโรงเรียน | ทำเนียบบุคลากร  

ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563

ประกาศรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

ระหว่างวันที่ 21-25 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

รายละเอียดแนบวันที่ : 2020-01-06 12:37:29

 

โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
58 หมู่ 3 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร