หน้าหลัก | ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | แผนที่ตั้งโรงเรียน | ทำเนียบบุคลากร  

โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา รับสมัครครูอัตราจ้างจำนวน 4 อัตรา

ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยารับสมัครครูอัตราจ้างจำนวน 4 อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000.00 บาท
กลุ่มสาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ 2 อัตรา กลุ่มสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา กลุ่มสาขาวิชาเอกคหกรรม 1 อัตรา
รับสมัครวันที่ 9- 15 ตุลาคม 2563

 วันที่ : 2020-10-10 12:34:01

 

โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
58 หมู่ 3 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร