หน้าหลัก | ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | แผนที่ตั้งโรงเรียน | ทำเนียบบุคลากร  

การงดการฝึกซ้อมกีฬาคณะสีและกีฬาทุกชนิด

สืบเนื่องจาก เรื่อง มารการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโลน่า 2019 ผู้ว่าราชการจัดหวัดสมุทรสาครได้แถลงการ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 พบการติดเชื้อในจังหวัดสมุทรสาคร 1 ราย โรงเรียนงดการซ้อมกีฬาทุกชนิดในช่วงเย็น

อ่านประกาศวันที่ : 2020-12-18 16:18:06

 

โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
58 หมู่ 3 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร