หน้าหลัก | ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | แผนที่ตั้งโรงเรียน | ทำเนียบบุคลากร  

การมอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา โดย นางกรองแก้ว พูลเพิ่มพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯและ นายจรินทร์ ฤทธิเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมด้วยคณะครู ดำเนินการมอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน และนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ให้กับนักเรียน โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา         


วันที่ : 2021-10-04 17:19:47

 

โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
58 หมู่ 3 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร