หน้าหลัก | ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | แผนที่ตั้งโรงเรียน | ทำเนียบบุคลากร  

รณรงค์ TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพรพชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 โดยใช้กิจกรรมปั่นจักรยาน - เดินรณรงค์ TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด และวันเอดส์โลก

 

คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมวันที่ : 2014-12-08 11:15:07

 

โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
58 หมู่ 3 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร