หน้าหลัก | ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | แผนที่ตั้งโรงเรียน | ทำเนียบบุคลากร  

โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา "สานรัก สานสายใย ใส่ใจลูกพันท้าย"

โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา

"สานรัก สานสายใย ใส่ใจลูกพันท้าย"

เดือนแห่งการเยี่ยมบ้าน 100%

วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2566วันที่ : 2023-06-16 11:54:50

 

โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
58 หมู่ 3 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร