หน้าหลัก | ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | แผนที่ตั้งโรงเรียน | ทำเนียบบุคลากร  

โครงการผู้ว่าราชการจังหวัด พบปะนักเรียนและนักศึกษา ณ โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา

ด้วยโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ได้จัดงานโครงการผู้ว่าราชการจังหวัด พบปะนักเรียน และนักศึกษา ในวันที่ 28 มกราคม 2558 ตามที่จังหวัดสมุทรสาคร กำหนด "โครงการผู้ว่าราชการจังหวัด พบปะนักเรียนและนักศึกษา" ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ปลูกฝังให้นักเรียนและนักศึกษา ได้มีความรักและป้องกันสถาบันหลักของชาติ ส่งเสริมให้นักเรียนและนักศึกษา ได้เรียนรู้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ที่จะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ส่งผลให้นักเรียนได้รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม รู้หน้าที่ มีวินัยและเข้อใจในวัฒนธรรม ประเพณี และประวัติศาสตร์ของจังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการกับผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนและนักศึกษา โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ 
 
1.โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
2. โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ
3. โรงเรียนบ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที่95

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมวันที่ : 2015-01-28 14:58:12

 

โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
58 หมู่ 3 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร