หน้าหลัก | ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | แผนที่ตั้งโรงเรียน | ทำเนียบบุคลากร  

การรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558

          เพื่อให้การดำเนินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 20 - 24 มีนาคม 2558 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2558 โรงเรียนพันท้านนรสิงห์วิทยา จึงกำหนดการรับนักเรียน ดังเอกสารแนบท้าย

เอกสารแนบท้าย

  - หนังสือประกาศรับสมัคร และกำหนดการ

  - ใบสมัครเข้าเรียนต่อ ม.1

  - ใบสมัครเข้าเรียนต่อ ม.4วันที่ : 2015-02-19 15:09:48

 

โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
58 หมู่ 3 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร