หน้าหลัก | ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | แผนที่ตั้งโรงเรียน | ทำเนียบบุคลากร  

เสาธง 5 นาที

กองทัพบกมีการจัดกิจกรรม "เสาธง 5 นาที" เพื่อปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ และคุณธรรมอันดีกับนักเรียน โดยได้พบปะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่หน้าเสาธง โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ในขณะเข้าแถวในตอนเช้าเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมวันที่ : 2015-02-25 08:15:37

 

โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
58 หมู่ 3 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร