หน้าหลัก | ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | แผนที่ตั้งโรงเรียน | ทำเนียบบุคลากร  

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2557 ในการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการสถานศึกษาได้มาร่วมเพื่อหาแนวทางในการพัฒนา โรงเรียนต่อไป และผู้อำนวยการไกรรัฐ สว่างเดือน ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการมาประชุมและดูแลลูกหลาน ของท่านด้วยดี

คลิกดูภาพกิจกรรมวันที่ : 2014-09-11 11:15:57

 

โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
58 หมู่ 3 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร