หน้าหลัก | ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | แผนที่ตั้งโรงเรียน | ทำเนียบบุคลากร  
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 
 
  นางสาวนันทภัค  โคตรประทุม
  ครู ค.ศ. 1
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ
 
 
  นายฐากร  ธาดาเลิศภัทร
  ครู ค.ศ. 2
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
 
 
  นางสาวสุวภัทร  นาเมืองรักษ์
  ครูอัตราจ้าง
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
58 หมู่ 3 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร