หน้าหลัก | ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | แผนที่ตั้งโรงเรียน | ทำเนียบบุคลากร  
  อื่นๆ
 
 
  นายสมจิตร์  หอมฟุ้ง
  ลูกจ้างประจำ
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
 
 
  นายฐิติศักดิ์  เพ็ชรเทียม
  เจ้าหน้าที่ธุรการ
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
58 หมู่ 3 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร