หน้าหลัก | ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | แผนที่ตั้งโรงเรียน | ทำเนียบบุคลากร  
  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
 
 
  นายณรงค์ศักดิ์  จงมีสุข
  ครูผู้ช่วย
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
 
 
  นางสาวธันย์ชนก   แสงทองดี
  ครูผู้ช่วย
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
 
 
  นางสาวรัชนีย์  ดุพงษ์
  ครูผู้ช่วย
  >>ห้องเรียนออนไลน์<<
โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
58 หมู่ 3 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร