หน้าหลัก | ประวัติความเป็นมา
นายวชิระ อาจเอื้อม
ผู้อำนวยการโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
มุมอาเซียน
DLIT : Distance Learning Information Technology
To Be Number One
facebook โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา

  »การเยี่ยมบ้านนเรียน ประจำปีารศึกษา 2565 «


  » ข่าวประชาสัมพันธ์ « ข่าวทั้งหมด »
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกนักการภารโรงและแม่บ้าน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกนักการภารโรงและแม่...
วันที่ 2022-10-04 | อ่านแล้ว 1 ครั้ง

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง
ประกาศโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการ...
วันที่ 2022-09-30 | อ่านแล้ว 5 ครั้ง
การเผยแพร่ผลงานวิชาการ หัวข้อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา

...
วันที่ 2022-09-22 | อ่านแล้ว 18 ครั้ง
การเผยแพร่ผลงานวิชาการ หัวข้อเรื่อง อัตลักษณ์การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาโรงเรียนสกลวิสุทธิ

 

 

 

...
วันที่ 2022-09-21 | อ่านแล้ว 22 ครั้ง
ประกาศโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา เรื่อง รหัสนักเรียน ระดับชั้น ม.1 ม.4 และนักเรียนย้ายเข้า ปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา เรื่อง รหัสนักเ...
วันที่ 2022-04-06 | อ่านแล้ว 199 ครั้ง

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

..

...
วันที่ 2022-04-04 | อ่านแล้ว 152 ครั้ง
ประกาศรายชื่อรายงานตัว มอบตัวนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อรายงานตัว เพื่อมอบตัวนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2565

ในวันที่ 3 เมษายน 2565  วันที่ 2022-03-30 | อ่านแล้ว 472 ครั้ง

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง  ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคั...
วันที่ 2022-03-28 | อ่านแล้ว 144 ครั้ง

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่า...
วันที่ 2022-03-28 | อ่านแล้ว 156 ครั้ง

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาคหกรรม

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาคหกรรม ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่าน...
วันที่ 2022-03-28 | อ่านแล้ว 147 ครั้ง

บันทึกข้อตกลงการร่วมมือในการบูรณาการความปลอดภัยในสถานศึกษา

คลิก--->บันทึกข้อตกลงการร่วมมือในการบูรณาการความปลอ...
วันที่ 2022-03-22 | อ่านแล้ว 349 ครั้ง

  » ข่าวการศึกษา « ข่าวทั้งหมด »
>>คลังสื่อการสอนออนไลน์<<
 
นายจรินทร์ ฤทธิเดช
รองผู้อำนวยการโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
 
Flag Counter
 
 
а№аёЈаёа№ЂаёЈаёаёўаёаёћаёаёаёа№аёІаёўаёаёЈаёЄаёґаёаёа№ЊаёаёґаёаёўаёІ
58 аёаёЎаё№а№Ђ 3 аё.а№аёаёЃаёаёІаёЎ аё.а№ЂаёЎаёаёаё аёЂ.аёЄаёЎаёёаёаёЈаёЄаёІаёаёЈ