หน้าหลัก | ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์/พันธกิจ | แผนที่ตั้งโรงเรียน | ทำเนียบบุคลากร  

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวแ
2024-02-01
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง
ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อมาสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ตามวันและเวลาดังกล่าว หากไม่มาสอบในวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง 1 อัตรา
ประกาศโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000/เดือน (เก้าพ
2024-01-30
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงและแม่บ้าน
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงและแม่บ้าน  ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือก
2024-01-15
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงและแม่บ้าน
ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อมาสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ตามวันและเวลาดังกล่าว หากไม่มาสอบในวันและเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง 1 อัตราและปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา
ประกาศโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000/เดือน (เก้าพ
2023-12-28
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงและแม่บ้าน
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรงและแม่บ้าน  ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือก
2023-07-07
รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูอัตราจ้างชั่วคราววิชาเอกคอมพิวเตอร์
ประกาศโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกคร
2023-06-30
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา
ประกาศโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา

2023-06-16
โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา "สานรัก สานสายใย ใส่ใจลูกพันท้าย"

โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา

&qu
2023-06-16

รายงานการพิจารณาผลโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายงานการพิจารณาผลโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารดังแนบ
รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง ตำแหน่งครูอัตราจ้างชั่วคราววิชาเอกคณิตศาสตร์
ประกาศโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกค
2023-05-14
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา
ประกาศโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา

2023-05-14
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เอกสารดังแนบ
2022-09-22
การเผยแพร่ผลงานวิชาการ หัวข้อเรื่อง อัตลักษณ์การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาโรงเรียนสกลวิสุทธิ
 

   
2022-09-21

ประกาศโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา เรื่อง รหัสนักเรียน ระดับชั้น ม.1 ม.4 และนักเรียนย้ายเข้า ปีการศึกษา 2565
ประกาศโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา เรื่อง รหัสนักเรียน ระดับชั้น ม.1 ม.4
2022-04-06
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์
..
2022-04-04
ประกาศรายชื่อรายงานตัว มอบตัวนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อรายงานตัว เพื่อมอบตัวนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 3 เมษายน 2565 
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง  ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตั
2022-03-28
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารา
2022-03-28
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาคหกรรม
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาคหกรรม ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมาราย
2022-03-28
บันทึกข้อตกลงการร่วมมือในการบูรณาการความปลอดภัยในสถานศึกษา
คลิก--->บันทึกข้อตกลงการร่วมมือในการบูรณาการความปลอดภัยในสถานศึกษา2022-03-22
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปกฺบัติหน้าที่นักการภารโรง
ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อมาสอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภ
2022-03-21
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาจีน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาจีน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกคหกรรม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกคหกรรม
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง
ประกาศโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง
ผู้ปร
2022-03-11
รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง เอกภาษาจีน 1 อัตรา
ประกาศโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง เอกภาษาจีน 1 อัตรา
*ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเ
2022-03-11
รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง เอกคหกรรม 1 อัตรา
ประกาศโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง เอกคหกรรม 1 อัตรา
*ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพ
2022-03-11
การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565
การรับสมัครนักเรียน โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ปีการศึกษา 2565 1. Click ---> 
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกม
2022-01-18
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง เอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง เอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา ผู้ประสงค์เข้ารับคัดเลือก ยื่นเอกสารการสมัคร ณ โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ในวันและเวลาท
2022-01-07
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกม
2022-01-05
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์2022-01-04
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง เอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง เอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา ผู้ประสงค์เข้ารับคัดเลือก ยื่นเอกสารการสมัคร ณ โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ในวันและเวลาท
2021-12-29
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกคณิตศาสตร์ ขอให้ผู้ที่มีรายชื
2021-12-27
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง เอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง เอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา ผู้ประสงค์เข้ารับคัดเลือก ยื่นเอกสารการสมัคร ณ โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ในวันและเวลาท
2021-12-25
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู
2021-11-04
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์
การตรวจเยี่ยมเตรียมเปิดเรียน 2/2564
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสง
2021-10-31
การเตรียมความพร้อมเปิดเรียน 2/2564
เมื่อวันที่ 27-28 ตุลาคม 2564  ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด บริเวณโรง
2021-10-31
แผนเผชิญเหตุสถานการณ์โควิด-19
แผนเผชิญเหตุในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019( covid-19)
2021-10-27
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง เอกคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง เอกคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ผู้ประสงค์เข้ารับคัดเลือก ยื่นเอกสารการสมัคร ณ โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ในวันและเวลา
2021-10-26
การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ร่วมกับ โรงพยาบาลมหาชัย ดำเนินการ
ฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 ให้กับนักเรียนชั้น ม.1- 6 ณ หอป
2021-10-22
การมอบเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา โดย นางกรองแก้ว พูลเพิ่มพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯและ นายจรินทร์ ฤทธิเดช รองผู
2021-10-04
การประเมินการปฏิบัติงานและการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
ภาพบรรยากาศการประเมินการปฏิบัติงานและการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ณ ห้องโสต
2021-10-02
มุทิตา คารวะ คุณครูทัศนีย์ แตงไทย
มุทิตาจิต แด่คุณครูทัศนีย์ แตงไทย ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียนและศ
2021-09-19
ประกาศโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
ประกาศโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา เรื่องการรับเงินเยียวยา 2 พันบาท
ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564
สถานศึกษาปลอดภัย ป้องกันโรค covid-19

2021-06-09
แจ้งเลขประจำตัวนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
แจ้งเลขประจำตัวนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 และย้ายเข้า ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้
2021-05-31
ประกาศรายชื่อและการมอบตัวนักเรียน โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนปีการศึกษา 1/2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนย้ายเข้า
ประกาศเลื่อน การรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564
รายละเอียดการรับสมัคร
2021-04-22
ใบสมัครนักเรียนย้ายเข้าปีการศึกษา 2564
ดาวโหลดใบสมัครย้ายเข้าน
2021-04-18
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564
ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564
2021-03-15
ประกาศเปิดสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรงติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019
ประกาศเปิดสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรงติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 อ่านเพิ่มเติม
2021-03-06
การปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (เพิ่มเติม) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 (โควิด-19)
ประกาศโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา เรื่อง การปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (เพิ่มเติม) เพื่อเป็นส่วนหนึ
2021-01-05
การปิดสถานศึกษาเพิ่มเติม กรณีพิเศษด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ประกาศขยายเวลาปิดสถานศึกษาเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2563
การงดการฝึกซ้อมกีฬาคณะสีและกีฬาทุกชนิด
สืบเนื่องจาก เรื่อง มารการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโลน่า 2019 ผู้ว่าราชการจัดหวัดสมุทรสาครได้แถลงการ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 พบก
2020-12-18
ประกาศสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.พันท้ายฯ 2563
ประกาศสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รร.พันท้ายนรสิงห์วิทยา 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ
ประกาศโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครูอัตราจ้าง  วิชาเอกภาษาอังกฤษ คลิกที่น
2020-10-22
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกสังคมศึกษาฯ
โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา  รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกสังคมศึกษาฯ  สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 20 -27  ตุลาคม  2563
ประกาศผลการคัดเลือก ครูอัตราจ้างฯ
โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ประกาศผลการคัดเลือก ครูอัตราจ้าง วิชาเอกคณิตศาสตร์และวิชาเอกคหกรรม 
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง 1 อัตรา
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ครูอัตราจ้างฯ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว คลิกที่นี่
2020-10-16
โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา รับสมัครครูอัตราจ้างจำนวน 4 อัตรา
ประชาสัมพันธ์ 2020-10-10
กิจกรรมวันแม่แห่ชาติ 2563
วันอังคารที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 นางกรองแก้ว พูลเพิ่มพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา พร้อมด้วยข้
2020-08-11
การจัดการโรงเรียนรับมือโควิด-19 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
แนวการจัดการโรงเรียนรับมือโควิด-19 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่
2020-05-26
ประกาศรายชื่อ ผู้กรอกใบสมัคร ทางออนไลน์ ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2563
โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ประกาศรายชื่อ ผู้กรอกใบสมัคร ทางออนไลน์ ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 หาก
2020-05-05
ประกาศยกเลิกการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประกาศยกเลิกการรับสมัครนักเรียนใหม่ ในวันที่ 21-25 มีนาคม 2563 เนื่องด้วยสถานการณ์โรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้เป็น
2020-03-18
ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการปฎิทินวิชาการประจำปีการศึกษา 2/2562
แจ้งจากงานวัดผลและประเมินผล นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 2/2562 ได้ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. น
2020-03-04
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563
ประกาศรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 21-25 มี
2020-01-06
ตะบูนเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562
ประมวลภาพกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ตะบูนเกมส์ ปีการศึกษา 2562 2019-11-30
พิธีมอบหมวกและผ้าพันคอพระราชทานจิตอาสา 904 วปร.
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ผู้อำนวยการ อุดม สมพร้อม เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานโครงการจิตอาสาพ
2019-11-30
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ผู้อำนวยการ อุดม สมพร้อม คณะครู และนักเรียน โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา จัดกิจกรรมวาง
2019-11-30
ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
ประมวลภาพ งานประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 ในวัน อาทิตย์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้างฯ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป และ วิชาเอกฟิสิกส์
ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้างฯ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป และ วิชาเอกฟิสิกส์ ให้มารายงานตัวและปฏิบัติงาน ในวันและเวลาดังกล่าว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง จำนวน 2 อัตรา รายละเอียดดังแนบคลิกที่นี
2019-11-08
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง เอกวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา
ประกาศรับสมัคร ครูอัตราจ้าง เอกวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา
อบรมทักษะอาชีพ
เมื่อวันจันทร์ที่ 26  สิงหาคม  2562 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยาร่วมกับศูนย์การเรียนรู้วิจัย บริการวิชาการแก่สังคม บ้านสารภี ตำบลจอมปลวก อำ
2019-09-12
รายงานการประเมินคุณภาพสถานศึกษา 2561
รายงานการประเมินคุณภาพสถานศึกษา 2561 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรี วงโยธวาทิตชุดกลาง ประจำห้องปฏิบัติการดนตรี โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรี วงโยธวาทิตชุดกลาง ประจำห้องปฏิบัติการดนตรี โ
2019-08-13

กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ปีการศึกษา 2562
ประมวลภาพกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ณ หอประชุมโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา นำโดย นายอุดม สมพร้อม ผู้อำ
2019-08-12
วันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2562
วัน ศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริ
2019-08-12
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
วัน ศุกร์ ที่ 26 กรกฏาคม 2562 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแล
2019-07-26
พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียน อาคารเรียนแบบ 216ล./57-ข
ประมวลภาพกิจกรรม พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนหลังใหม่ วัน พฤหัสบดี ที่ 25 กรกฏาคม 2562 โรงเรียนพันท้ายนร
2019-07-26
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2562
วัน พุธ ที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2562 นำโดย ท่า
2019-07-26
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562
ประมวลภาพกิจกรรม วันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562 ในวัน พุธ ที่ 26 มิถุนายน 2562 ซึ่งตรงก
2019-07-26
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2562
วันศุกร์ ที่ 12 กรกฏาคม 2562 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา นำโด
2019-07-26
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562
วันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ คณะผู้กำกับและกองลูกเสือเนตรนารี โรงเรียน
2019-07-26
งานคืนสู่เหย้า ชาวพันท้ายนรสิงห์วิทยา ครั้งที่ 1
ประมวลภาพกิจกรรมงานคืนสู่เหย้า ชาวพันท้ายนรสิงห์วิทยา ครั้งที่ 1 วันที่ 22 มิถุนายน 2562 บรรยากาศภายใน
2019-07-26
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562
วัน พฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานัก
2019-06-15
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
วัน พฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 พิธีการ
2019-06-15
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562
วันที่ 4 มิถุนายน 2562 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา จัดงานทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมลงนามถ
2019-06-15
การประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 1/2562
วัน อาทิตย์ ที่ 12 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา จัดงานประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 1/2562 2019-06-15
โครงการกิจกรรมปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562
โครงการกิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนเข้าใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่า
2019-06-15
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา คลิกดูรายละเอี
2019-04-08
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216ล./57-ข
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216ล./57-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหวด้วยวิธีประกวดรา
2019-03-27
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 216 ล./57-ข

ประกาศกำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 1/2562
ประกาศโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ระหว่าง
2019-02-26
พิธีมอบทุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 2 / 2561
วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 นายอุดม สมพร้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา เป็นประธานในการจั
2019-01-21
โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4

2019-01-17
กิจกรรมวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2562
นายอุดม สมพร้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่ว
2019-01-15
ค่ายพัฒนาคุณภาพวิชาการแบบบูรณาการ
คณะครูโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ได้นำนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมกิจกรรม "ค่ายพัฒ
2019-01-12
กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี-สามัญรุ่นใหญ่ ม.1-ม.3 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยาจัดกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นให
2019-01-12
ตะบูนเกมส์ 2561 ( วันจริง 21 ธ.ค.2561)
การแข่งขันกีฬาคณะสีโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา "ตะบูนเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้รับเกีย
2018-12-24
กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9
นายอุดม สมพร้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา พร้อมด้วยข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวั
2018-12-04
การติดตาม ตรวจเยี่ยม โรงเรียนมาตรฐานสากล ScQA รุ่นที่ 3
โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา รับการติดตาม ตรวจเยี่ยม และเป็นพี่เลี้ยง โรงเรียนมาตรฐานสากล ScQA รุ่นที่ 3
2018-11-27
กิจกรรมถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
นายอุดม  สมพร้อม  ผู้อำนวยการโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี
2018-11-23
การแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ Friendly Match กระชับมิตร ระหว่าง ทีมฟุตบอลจากโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา และ Samil Technical High school จากประเทศเกาหลีใต้
กลับมาเยือนอีกครั้ง กับการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ Friendly Match กระชับมิตร ระหว่าง ทีมฟุตบอลจากโรงเรียนพั
2018-11-20
การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
การประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 คลิ
2018-11-20
ต้อนรับข้าราชการครูบรรจุใหม่ 3 ท่าน 15 พ.ย. 2561
ต้อนรับข้าราชการครูบรรจุใหม่ 3 ท่าน 15 พ.ย. 2561 1. นางสาวนันท์นภัส  พรหมทรัพย์  (เอกสังคมศึกษาฯ) 2. นางสาวกรรณิกา  แก้วฉุย  (เอกคอมพิวเตอร
2018-11-20
การประชุมผู้บริหารนิเทศสัญจร
โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ต้อนรับ นายนุกูล ประทีปพิชัย  รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 รักษาราช
2018-11-14
กิจกรรมวันฮาโลวีน 31 ตุลาคม 2561
โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา จัดกิจกรรมวันฮาโลวีน ให้กับนักเรียน ในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 คลิกที่นี่เพื่อด
2018-11-07
การมอบเกียรติบัตรนักเรียนและครู
การมอบเกียรติบัตรนักเรียนและครู ที่เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ฯ ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่
2018-11-07
รวมภาพกิจกรรมงานวิ่ง วันที่ 28 ตุลาคม 2561
กิจกรรมงานวิ่ง2018-11-07
กิจกรรมความรู้เรื่องภาษีอากรสำหรับเยาวชนจากสำนักงานสรรพากรสมุทรสาคร
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2558 สำนักงานสรรพากรสมุทรสาครได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้เรื่องภาษีอากรสำหรับนักเรียนโรงเรียนพันท้ายนรสิ
2015-06-29
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด การป้องกันการตั้งครรภ์่ก่อนวัยอันควร และ กิจกรรมรำลึกสุนทรภู่
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2558 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ได้มีการจัดกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติด การป้องกันการตั้งครรภ์่ก่อนวัยอันควร และ ก
2015-06-26
กิจกรรมหน้าเสาธงในตอนเช้า
                                                                                                                &n
2015-06-26
มอบเกียรติบัตรโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา
                                                                                                                &n
2015-06-23
คณะนักศึกษาจากสิงคโปร์ และ ม.เทคโนฯธัญบุรีมานำเสนอโครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น
โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ได้มีโอกาสต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ที่ได้มานำเสนอเกี่ยวกับการทำปุ๋ย จากขี้แ
2015-06-19
กิจกรรมวันไหว้ครู โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ได้จัดให้มีการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพ ครู - อาจารย์ ที่ได้สั่งสอนให้ได้มีความร
2015-06-18
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ขึ้น ณ ห้องเกียรติยศ ของโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิท
2015-06-17
บรรยากาศ การต้อนรับครูชาวต่างชาติ ที่มาสอนภาษาจีน
โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยาได้มีโอกาสในการต้อนรับครูชาวต่างชาติที่ได้มาสอนนักเรียนในรายวิชาภษาจีน จากคุนหมิง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 26 พ.
2015-05-26
บรรยากาศการเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครู ใน อ.ก.ค.ศ. สพม.10
ภาพบรรยากาศของการเลือกตั้ง เป็นอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ในสนามเลือกตั้งโรงเรียนพันท้ายนร
2015-05-23
ทีวีบูรพา ประกวดคลิปสั้นจากศิษย์ถึงครู : เรื่อง ครูอินดี้
ผลงานของผู้เข้าประกวดคลิปสั้น โครงการเล่าเรื่องด้วยหัวใจจากศิษย์ถึงครู 
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน
โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง ครูผู้สอน
   - เอกศิ
2015-03-25
บรรยากาศการรับสมัครนักเรียนวันแรก
โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ได้มีการเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อ ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่
2015-03-21
ปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ปีการศึกษา 2557
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยาได้มีการจัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศขึ้น ท
2015-02-26
เสาธง 5 นาที
กองทัพบกมีการจัดกิจกรรม "เสาธง 5 นาที" เพื่อปลูกฝังค่านิยม 12 ประการ และคุณธรรมอันดีกับนักเรี
2015-02-25
การรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558
          เพื่อให้การดำเนินการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 20 - 24 มีนาคม 2558 โรงเ
2015-02-19
พันท้ายนรสิงห์นิทรรศ์ 58 ประจำปีการศึกษา 2557
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยาได้มีการจัดงานนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการ Open House "พันท้ายนรสิงห์นิทรรศ์ 58" ภายใต้คำขวั
2015-02-10
ต้อนรับการตรวจเยี่ยม ผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีและคณะ
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ว่าที่ร้อยเอกวิสาร  ปัญญชุณห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 10 นายวิจักขณ์  ชินโคตรพงศ์ นายอำเภอเ
2015-02-04
โครงการผู้ว่าราชการจังหวัด พบปะนักเรียนและนักศึกษา ณ โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
ด้วยโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ได้จัดงานโครงการผู้ว่าราชการจังหวัด พบปะนักเรียน และนักศึกษา ในวันที่ 28 มกราคม 2558 ตามที่จังหวัดสมุทรสาคร
2015-01-28
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ค่ายลูกเสือครูเชียร เพชรบุรี
โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยาได้จัดให้มีการ เข้าค่ายลูกเสือขึ้น ระหว่างวันที่ 15 - 17 มกราคม พ.ศ.2558 ณ ค่ายลูกเสือครูเชียร เพชรบุรี
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2558
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2558 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ได้ให้มีการจัดกิจกรรม วันขึ้นปีใหม่ และวัน
2015-01-27
เลี้ยงส่ง รองผู้อำนวยการ วิภา ภูต้องใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
วันที่ 19 ธันวาคม 2557 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ได้มีการเลี้ยงส่ง รองผู้อำนวยการ วิภา ภูต้องใจ
2015-01-27
ครูโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา กลุ่มสาระสังคมศึกษาและวิทยาศาสตร์ ได้รับการนิเทศการสอน
ครูโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา กลุ่มสาระสังคมศึกษาและวิทยาศาสตร์ ได้รับการนิเทศการสอน จาก ศ
2015-01-27
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ครั้งที่ 3/2557
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 18 ธั
2015-01-27
กิจกรรมวันคริสมาสต์ ประจำปีการศึกษา 2557
กิจกรรมวันคริสมาสต์ ประจำปีการศึกษา 2557  คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม
2015-01-27
ขอแสดงความยินดีกับ นายฑิฆัมพร สุนทรทะ นักกีฬา ยิมนาสติกศิลป์ ตัวแทนนักเรียนไทย
โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ขอแสดงความยินดีกับ นายฑิฆัมพร สุนทรทะ นักกีฬา ยิมนาสติกศิลป์ ตัว
2015-01-27
มุทิตาจิต ท่านรองวิภา ภูต้องใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ได้มีการจัดงานมุทิตาจิต ให้กับท่านรองวิภ
2015-01-27
รณรงค์ TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด
กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพรพชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 โดยใช้กิจกรรมปั่นจักรยาน - เดินรณรงค์ TO BE NUMBER ONE
2014-12-08
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ได้มีการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติเพื่อเทิดพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูม
2014-12-08
กีฬาตะบูนเกมส์ 2557 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ได้มีการจัดกิจกรรมกีฬาสีขึ้นในวันพุธ ที่ 3 ธันวาคม 2557 เพื่อเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีภายในโรงเรียน 2014-12-08
ร่วมเป็นกำลังใจให้กับ นายฑิฆัมพร สุรินทรทะ นักกีฬาทีมชาติไทย
เมื่อวันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00 น. ผู้อำนวยการไกรรัฐ สว่างเดือน รองผู้อำนวยการวิภา ภูต้องใจ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิท
2014-11-26
ค่ายลูกเสือ โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ณ ค่ายฑีปังกรรัศมีโชติ
เช้าวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 นายนพคุณ อยู่ทอง นายจรินทร์ ฤทธิเดช และนางสาววนาไพร ชัยณรงศ์ นำกองลูกเสือของโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา สพม.10 ได้ไป
2014-11-26
พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 และ พิธีมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันฟุตบอลฯ
โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้ไปแข่
2014-11-26
กิจกรรมทัศนศึกษา 2557 ณ อพวช. และ ดรีมเวิลด์
โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ได้จัดให้นักเรียนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลา
2014-11-26
นายฐากร ธาดาเลิศภัทร ได้รับเชิญไปออกรายการวิทยุ ช่วงพูดคุยกับภาษาดวงดาว
นายฐากร ธาดาเลิศภัทร ตำแหน่ง ครูคศ.1 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ได้รับเชิญไปออกรายการวิทยุ ช่วงพูดคุยกับภาษาดวงดาว คลื่น SHOW THE WORLD LIVE RADIO ONL
2014-11-20
แนะแนวทางศึกษาต่อ สำหรับผู้จบ ม.3
ภาพบรรยากาศของการแนะแนวทางการศึกษาต่อ สำหรับนักเรียนที่กำลังจะจบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2014-11-12
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนสู่การวิพากษ์งานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน
โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยาได้จัดให้ครูได้มีการนำเสนองานวิจัยในชั้นเรียน ในวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา โดย ด
2014-10-17
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 64
คลิกที่นี่เพื่อดูผลการแข่งขัน
2014-10-15
แข่งขันฟุตบอลกรมพลศึกษา ลูกพันท้ายฯ vs วชิราลัย
วันอังคาร ที่ 30 กันยายน 2557 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ได้เข้าแข่งขันฟุตบอลกรมพลศึกษา ประเภททั่วไป รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี รอบชิงชนะเลิศ ระหว่า
2014-10-03
พิธีบวงสรวงพ่อพันท้ายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เปลี่ยนเสาธงชาติใหม่
โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ได้ทำพิธีบวงสรวงไหว้พ่อพันท้ายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคล ในการเปลี่ยนเสาธงชาต
2014-09-25
แข่งรายการอาเซียนสคูลเกมส์ ครั้งที่ 5 ณ ประเทศเวียดนาม
นาย ฑิฆัมพร สุรินทรทะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
ได้ 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง<
2014-09-17
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
sillapa2 64
2014-09-11
คัดเลือกเยาวชนฝีเท้าดี โครงการ แอสไพร ฟุตบอล ดรีม 2014
สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ประเทศกาต้าร์ จัดโครงการ แอสไพร ฟุตบอล ดรีม 2014 ซึ่งได้จัดเป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน และได้คัดเลือกตั
2014-09-11
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2557 ในการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการสถาน
2014-09-11
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครู
ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ของครู และผู้เรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม สพม.36 อ.เมือง จ.เชียงราย
2014-09-11
การสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ได้จัดให้มีการสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ของนักเรียนขึ้น ภายในวันที่  22 – 24 ก.ค. 2557
2014-09-11
โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา
58 หมู่ 3 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร